Sortbud

Działająca w Małopolsce firma Sortbud Kraków to podmiot oferujący usługi w zakresie gospodarki odpadów. Sprawnie funkcjonująca sortownia odpadów jest miejscem, w którym śmieci są selekcjonowane według obowiązujących rozporządzeń. Następn...

  • Opublikowano:
Czytaj