Adler Consulting

Adler Consulting to firma, która kompleksowo zajmuje się działaniami związanymi z inwentaryzacją azbestu w gminach. Jej zadania polegają zarówno na pozyskaniu dotacji, jak i na osobistym uczestnictwu na posiedzeniach komisji i rady gminy. Obszar d...

  • Opublikowano:
Czytaj