• Mapka dojazdu
  • Widok z ulicy
  • Wskazówki dojazdu
  • Driving
  • Walking
  • Bicycling
  • Transit

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

  • Posted on
  • 515
Specifications
Adresul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
Telefon792 304 042
Tel. kom.-
Fax-
Description

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. ma swoją siedzibę przy ulicy Różanej 13/3 w Poznaniu i specjalizuje się w szeroko rozumianej ochronie danych osobowych, wsparciu podmiotów medycznych oraz prawie biznesowym.

Wraz z wej­ściem w ży­cie RODO – unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­nych oso­bo­wych – po­wsta­ła ko­niecz­ność do­sto­so­wa­nia roz­wią­zań do nowych zasad. Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. ma w swoich szeregach radców prawnych, którzy na co dzień zajmują się sprawami związanymi z wdrożeniem RODO.

Po więcej informacji na zapraszamy na stronę WWW poznańskiej kancelarii.

0 Reviews

Looking for review? There is no review here!