Zawieranie umowy o dzieło

Od pewnego czasu firmy w Polsce muszą mierzyć się z niesłusznym wzywaniem ich do spłacania składek świadczeń społecznych na rzecz osób, z którymi zawarły umowy zlecenia. Problem wydaje się błahy – jednak firmy te w rzeczywistości zawi...

Czytaj