Zawieranie umowy o dzieło

Od pewnego czasu firmy w Polsce muszą mierzyć się z niesłusznym wzywaniem ich do spłacania składek świadczeń społecznych na rzecz osób, z którymi zawarły umowy zlecenia. Problem wydaje się błahy – jednak firmy te w rzeczywistości zawierały umowy o dzieło, a nie zlecenia. Dlaczego więc muszą spłacać składki, co nie należy do ich powinności?

Dlaczego umowa o dzieło to problem dla firmy

Problem bierze się z tego, że ZUS przeprowadzając w firmach i przedsiębiorstwach kontrole, szczególnie skrupulatnie sprawdzając umowy o dzieło. Dlaczego akurat ten rodzaj umowy stał się kością niezgody? Urzędnicy, kierując się zupełnie niejasnymi i nieadekwatnymi do polskiego prawodawstwa kryteriami, „uznają” tego rodzaju umowy za zlecenia. A jeśli nagle umowa o dzieło staje się umową-zleceniem, zleceniodawca okazuje się natychmiast dłużnikiem, który nie odprowadza na czas składek. Musi je zatem nie tylko zapłacić, ale zwrócić także odsetki za okres, w którym zalegał z zapłatą, oraz wystawić szereg specjalnych dokumentów, korygujących ten stan. Jednym słowem: paranoja.umowa o dzieło

Urzędnicy nadużywają w ten sposób przepisów. Od opinii ZUS-u i wezwania do zapłaty przedsiębiorca musi odwoływać się w sądzie – niestety sędziowie często podtrzymują niesłuszne wyroki, co sprawia, że firma musi walczyć o swoje prawa w kolejnych rozprawach, apelacjach, u wyższych instancji… Wszystko to jest drogą przez mękę, której można by uniknąć, gdyby nie bałagan w polskim prawodawstwie i samowola urzędników.

Jak z tym walczyć?

Najważniejsze to znać swoje prawa oraz możliwości walki o nie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przede wszystkim zebrać wiedzę i użyć jej, kiedy urzędnicy niesłusznie nakazują zwrot niby-zaległych składek. Wiedzę można czerpać albo wprost z kodeksów prawnych, albo z fachowych publikacji na ten temat. Książka „Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS” to doskonała pozycja, autorstwa Bohdana Babackiego poświęcona temu zagadnieniu. Warto zajrzeć również do książki „Umowy cywilno-prawne w ubezpieczeniach społecznych” Wolters Kluwer.

Polecane:

thumbnail
hover

BHP Consulting

Obsługa BHP to coraz ważniejsza kwestia, pozwalająca odpowiednio podejść do tematu oceny ryzyka zawodowego oraz należytych warunków p...

thumbnail
hover

EnergyOn

EnergyOn to firma działająca w wielu sektorach, m.in. w sektorze publicznym, energią odnawialną, Data Center, przetwórstwo gazu i ropy,...

thumbnail
hover

Longar

Głównym kierunkiem działalności firmy Longar jest budowa instalacji akustycznych ograniczających wpływ hałasu na środowisko. Realizu...